Het Hout Element: de meridianen van de Lever & Galblaas

Zowel de Lever als de Galblaas meridiaan loopt aan de zijkant van het lichaam.

De Levermeridiaan loopt aan de binnenkant van de benen naar de onderkant van de ribben (opwaarts) en de Galblaasmeridiaan start in het hoofd en stroomt naar beneden via de buiten zijkant van het lichaam naar de voet.

Beide meridianen zijn verbonden met de gelijkgenoemde organen.

Deze zijwaartse stroming symboliseert ons vermogen om flexibel te zijn. Om ons lichaam zijwaarts te kunnen draaien om in een gehele cirkel om je heen te kunnen kijken. Je onderzoekt met je ogen (het zintuig dat bij het Hout element hoort) je levenspad dat achter je, naast je en voor je ligt. Lever energie geeft ons de drive om te kiezen en richting te bepalen. Blijf ik waar ik ben, ga ik rechtdoor of sla ik links af? Wanneer je richting helder is en het besluit is genomen, dan levert de Lever de energie om je reis te plannen, uit te voeren en te voleinden. De Galblaas meridiaan is belangrijk in het keuzeproces. Hij geeft je het vermogen om een knoop door te hakken. Keuzes die je maakt om anderen te vriend te houden maar die niet passen bij jou, leveren (per definitie) frustratie op. Als je je gal niet spuugt stagneert de energie en ontwikkel je galstenen.

Als je je doel helder voor ogen hebt kun je jezelf ontwikkelen en stevige stappen zetten op je levenspad. Je talenten en capaciteiten zet je onderweg in, je ontwikkelt ze,  laat ze groeien en zo kom je steeds dichterbij het waarmaken en tot volle bloei laten komen van datgene wat uniek is in jou.

Wanneer de Lever energie uit balans is, en vooral als de Lever energie uitgeput is, dan worden er vele plannen gemaakt, maar niet uitgevoerd. Een te sterke drive om iets te bereiken kan resulteren in een te strakke planning zonder aanpassingsmogelijkheden. Je ziet onderweg niet wat er op je pad komt omdat je als een paard met oogkappen op als een stormruiter vooruit aan het galopperen bent.

Onderdrukking van eigenheid in de vroegste jeugd kan uitmonden in een overdreven bewijsdrang en/of extreem gedrag. Omdat gevoelens op dit punt zijn onderdrukt zijn ze zwaar en negatief en hebben ze veel lading. Die lading heeft regelmatige ontspanning nodig anders wordt de druk te hoog. Overmatig drankgebruik om emoties te dempen (ontvluchten), verslaving aan eten, seks etc. kunnen manieren zijn van de Lever energie om een uitweg te zoeken. Overmatig gebruik van alcohol belast de Lever nog meer (naast de emotionele onderdrukking) en verzwakt de lichamelijke reinigende functie van de Lever.

Het lichaam wordt niet of slecht ontgift. Afvalstoffen zorgen voor zware hoofdpijn.

Een gezonde Lever energie voorziet ons van een gelijkmatige energieverdeling: de distributie van KI, levensenergie. Een gestagneerde Lever energie geeft ons een tijdelijke explosieve energie waarmee we bergen kunnen verzetten. Daarna volgt een periode van uitputting of zware vermoeidheid zonder energie.  Deze perioden kunnen elkaar steeds afwisselen. Leegte in de Leverenergie maakt ons futloos, stijf en geeft problemen met spieren en pezen en ogen.

Stagnatie in de Leverenergie maakt ook onze emotionele reacties ongelijkmatig. We reageren overdreven sterk op iets dat niet echt belangrijk is.

De Galblaas meridiaan

De Galblaas meridiaan helpt de Lever meridiaan bij de distributie van Ki – levensenergie – door het hele lichaam. De Galblaas zelf is de opslagplaats van gal. Gal is nodig voor de vetverbranding. De galblaas is betrokken bij het nemen van besluiten. De Lever meridiaan geeft de richting aan – de visie – voor de lange termijn, en de Galblaas neemt de korte termijn beslissingen. Wat moet er NU gebeuren? Verstoring in de Galblaas meridiaan kan tot uiting komen in het niet of moeilijk keuzes kunnen maken. Je wikt en weegt, wikt en weegt, en komt maar niet tot een besluit. Je twijfelt aan alles. Je mist de kracht en drive van een stevig Hout Element dat zijn fundament heeft in een sterk Water Element en vol van vertrouwen is. Angst voor het nemen van een fout besluit kan de overhand krijgen. Besluiteloosheid is killing voor de zelfexpressie en ontwikkeling, persoonlijk en zakelijk. Je stagneert of gaat zelfs achteruit in je ontwikkeling.

Visionairs – leiders van grote bedrijven die voortdurend moeilijke besluiten moeten nemen voor de ontwikkeling en continuering van het bedrijf, doen een voortdurend beroep op hun besluitvaardigheid. Visionairs kunnen dat meestal ook goed, het zijn echte sterke Hout types. Ze hebben een sterk ontwikkeld onderscheidingsvermogen dat niet vertroebeld is door vooroordelen of emoties. Ze zijn onpartijdig.

Daarvoor worden ze specifiek ingehuurd. Krachtige besluiten nemen is bepalend voor de toekomst en de groei. Wanneer iemand te lang deze functie heeft uitgevoerd, dan kan de energie van de Galblaas uitgeput raken, waardoor juist besluiteloosheid optreedt. Er ontstaat dan juist een verlangen om te kunnen ontsnappen aan het maken van keuzes. Wanneer er disbalans ontstaat kan het gebeuren dat er besluiten worden genomen op basis van emotie in plaats van op basis van zorgvuldige afweging en het bredere perspectief.

Specifieke klachten voor verstoring in de Galblaas meridiaan zijn migraine, hoofdpijn, spanning in de nek en schouders, klachten in de heupen, spanning in de spieren en pezen, het ontwikkelen van galstenen, zwaarder worden door verminderde vetafbraak, spijsverteringsproblemen, onbuigzaamheid in lichaam en geest, agressie en bitterheid.


Categories: