Vuur Element: seizoen Zomer 

De zomer is het seizoen dat de Vuur energie in “het element” is. De zomer is de periode dat alles tot volle bloei is gekomen. De lente die eraan vooraf ging deed alle zaden ontkiemen, groeien en ontwikkelen en in de Vuur fase gaat alles “open” en komen dingen tot vervolmaking.

We noemen dit ook wel “manifesteren”. Manifesteren betekent ook wel: 1) Aan de dag leggen 2) Aan het licht brengen 3) Bekendmaken 4) Demonstreren 5) Een betoging houden 6) Openbaren 7) Openlijk bekendmaken 8) Uiten 9) Zich vertonen 10) Zichtbaar worden. 

Als we de natuurlijke term gebruiken dan betekent het dat iets tot “bloei” komt. De transformerende Yang kracht bereikt het hoogtepunt. Het Vuur brandt op volle sterkte met voldoende brandhout.

De zomer symboliseert een transformerende kracht die een hoogtepunt bereikt, verbinding, openheid, warmte, licht, passie, liefde, opwinding, ontvankelijkheid, kwetsbaarheid, delen en beweging.

Al deze kwaliteiten tezamen noemen we het Vuur Element of Vuur energie. De Vuur energie is de belangrijkste in een mensenleven omdat het met het hart verbonden is. Wanneer het hart stopt met kloppen is ons aardse materiële leven tot een einde gekomen. Maar ook in het immatriele maakt het hart ons uiterst kwetsbaar. Alle emoties worden beleefd en gevoeld in het hart. We kunnen via ons hart “tot in onze ziel geraakt” worden.

Dit is ook precies de reden dat veel mensen zijn afgesloten van hun gevoelens en alles met hun hoofd doen om zichzelf te beschermen. De Vuur energie raakt dan geblokkeerd en er kunnen Vuur symptomen optreden zoals slapeloosheid, hartkloppingen, verstrooidheid (zoals Vuur dat zich verspreidt).

Vuur is van oudsher een teken van goddelijkheid en hartstocht. Vuur is het enige element dat door mensen gemaakt kan worden: dit betekent dat ook wij mensen een creatieve, scheppende kracht in ons hebben. Water en Vuur zijn de twee belangrijkste energievormen “waar tussen het leven zich beweegt”.

Vuur wordt over de hele wereld in allerlei beschavingen gezien als goddelijk, louterend en inspirerend. We branden kaarsen in de kerk ter nagedachtenis aan onze dierbaren om de verbinding met het geestelijke en spirituele leven te versterken, we branden Vuur om het land weer vruchtbaar te maken en in oude tijden werden “ketters” verbrand om de zonden van de wereld weg te vagen (loutering). Tenslotte worden we door het Hemelse Vuur, door het onbenoembare, het goddelijke geïnspireerd tot het creëren van nieuwe dingen.

Vuur is het symbool van warmte en liefde maar ook van haat en vernietiging. De liefde kan ons “verteren” of ons verleiden naar een “crime passionel”. In onze taal gebruiken we “Vuur woorden” (krachttermen) om onze gevoelens kracht bij te zetten. Een voorbeeld van vernietigend Vuur was de holocaust in de tweede wereld oorlog. In de literatuur is Vuur vrijwel altijd synoniem met brandend verlangen (van het hart), hetzij lichamelijk, emotioneel, intellectueel of spiritueel.

De zomer is het seizoen waarin de Vuur energie haar hoogtepunt bereikt. De zon bereikt het hoogste punt en geeft haar straling en warmte aan de Aarde, de gewassen en aan de mens. In de 5 Elementen cyclus bereiken we in de zomer een energetische piek. Dat wat vanuit Water energie is ontstaan en is gecreëerd, is gegroeid en ontwikkeld in de Houtfase (Lente) komt tot “manifestatie’ in de Zomer.

De Zomer kan niet zonder de Lente bestaan: om te kunnen branden op een hoogtepunt is brandstof nodig (Hout energie). De Vuurfase in een mensenleven betekent: dat wat erin zit komt er uit. Je volle potentie wordt benut, al je talenten en gaven zet je in en laat je zien zodat de wereld ervan kan genieten.

Talenten en gaven zijn nooit alleen voor jezelf bedoeld, maar altijd om de mens, de wereld en een groter geheel te dienen. In tegenstelling tot wat veel mensen vaak denken en geloven is het tot uiting brengen van je talenten en mogelijkheden en je “zielsmissie” juist de bedoeling van jouw aardse leven.

Jouw leven is bedoeld om tot volle bloei en wasdom te komen zodat het een ander dient, heelt en helpt. Je maakt anderen blij en omdat we anderen ermee blij maken en/of mee helpen, dient het tot volmaking van jouw unieke leven. Het geeft jouw leven “zin”. En als we zingeving ervaren en voelen dan voelen we de emotie van het Hart: levensvreugde of Blijdschap.  

Het ervaren van levensvreugde/blijdschap is het grotere en universele doel van de mens: niemand uitgezonderd is hier naar op zoek.

Veel mensen hebben moeite met zichzelf manifesteren, zichzelf echt laten zien, met helemaal zichzelf zijn, of met het volledig benutten van hun potentieel. Want “manifesteren is not done”. Dat is jezelf op de borst kloppen, het is egoïstisch en arrogant.

Hou in je achterhoofd dat dat slechts oude “niet ware” overtuigingen zijn. Het is (naar mijn bescheiden mening) je morele plicht om datgene wat je van moeder natuur hebt ontvangen ook daadwerkelijk te manifesteren. Het is jouw unieke opdracht in het leven. Laat je zelf maar zien, dien de mens met jou unieke gaven en talenten, hoe klein of groot ook. Laat die oude beperkende gedachten los dat je te “opvallend” bent of te “aanwezig” of wat dan ook.

Als het jouw tijd is: bloei open en laat de wereld genieten van jouw pracht. Vermijd mensen die jou willen beknotten en ga alleen om met mensen die jou stimuleren in je groei en ontwikkeling.

Jezelf snoeien in je eigen bloei is jezelf en de wereld beroven van uniciteit die het daglicht nooit zal zien. Zo heeft God, of de goddelijkheid of het Universum het niet bedoeld.

Zoals bloemen bloeien horen ook mensen in hun leven tot bloei te komen. Ze bloeien alleen als ze echt de ruimte krijgen.

 

 

 


Categories: