Hout Element: seizoen Lente

De lente is het seizoen waarin de Hout energie “in het Element” is, de Lever en de Galblaas worden actief. Na een lange, doodse, koude winter met weinig kleur, warmte en energie wordt een nieuw groeiseizoen geboren. Binnen een paar weken ontkiemen zaden en schieten met lange loten en scheuten omhoog. Bladeren barsten open en binnen de kortste keren is alles weer groen. Bloemen geven weer kleur en geur en de voorjaarszon warmt alles weer op.

De lente symboliseert een nieuwe begin, nieuw leven, een nieuw groeiseizoen met verjonging en voor de mens nieuwe kansen en mogelijkheden.

Ook de vogels en dieren maken een nieuw begin; de meeste soorten planten zich voort in de lente om de cirkel van het leven te waarborgen.

Na een lange winter kan de Lente soms overweldigend voelen qua energie. Zeker als je met het thema van individuatie worstelt: jezelf vinden en ontdekken, je passie, je missie, je eigenheid, je ware natuur en je je misschien voelt als “dood hout” dan kan de ongeremde groeikracht van de Lente heel vermoeiend zijn. Je kunt het simpelweg niet verwerken al die nieuwe, sprankelende vitaliserende krachtige energie.

Als je moe uit winter bent gekomen (met een verzwakt Water Element, meer hierover bij het Water Element) dan kan het lichaam klachten gaan vertonen in de lente. Denk aan voorjaarsmoeheid, hoofdpijn, problemen met spieren en pezen. Ook op emotioneel vlak kun je je behoorlijk uit balans voelen.

In het Hout Element ligt ons aanpassingsvermogen/flexibiliteit (als soepel buigzaam Hout) besloten. De overgang van Winter naar Lente is een grote verandering energetisch gezien. Wanneer de Houtenergie verstoord is (te zwak of te sterk is) dan wordt ons aanpassingsvermogen op de proef gesteld. Dit komt zowel lichamelijk als mentaal emotioneel tot uiting. Je hebt dan problemen fysiek met de overgang van de Winter naar de Lente, maar ook in de relationele sfeer zal je moeilijkheden in de aanpassing ondervinden. Je kunt minder hebben, bent snel op je tenen getrapt en kunt minder goed relativeren.

De Hout Energie symboliseert alle nieuw begin. Dus niet alleen de Lente is een nieuw begin, maar alle start / begin van iets nieuws vertegenwoordigt de Hout fase. Dus de geboorte van een kind is Hout Energie, de start van een nieuw project is Hout Energie, de fundering leggen voor het bouwen van een nieuw huis Hout Energie, iedere menstruatie cyclus is een Hout fase. Iedere maand bouwt de baarmoeder het slijmvlies op om zich klaar te maken voor een nieuw begin, nieuw leven.

Wanneer de Hout Energie vrij stroomt door het lichaam zonder belemmeringen, dan worden alle spieren en pezen gevoed met Ki en profiteren we van een soepel en buigzaam lichaam. Wanneer onze geest gevoed wordt met datgene wat ons ten diepste vervult, dan zijn we innerlijk vrij en in harmonie met onszelf en het leven.

Onze lichamelijke energie volgt onze mentale energie:

energy flows where attention goes.

Dit betekent dat de je energie meegaat in datgene wat je in je mind beslist.

In andere woorden: ben je star en inflexibel in je geest dan zal je lichaam zich star en inflexibel bewegen.

Voorbeeld: heb je ruzie met iemand en besluit je om boos te blijven dan krijg je een starre blik en uitstraling, strakke onbuigzame spieren (je gaat nl. niet “buigen” voor die ander). Op de lange termijn ontwikkel je een stram houterig lijf dat onbeweeglijk is en mogelijk ook serieuze spier- en peesproblematiek, oogproblematiek en lever/galblaas problematiek. Je lichaam weerspiegelt je innerlijke – onbeweeglijke – staat.  Je staat daarmee je eigen groei en ontwikkeling in de weg. Onbuigzaamheid maakt breekbaar.

Ben je flexibel en open-minded, sta je open voor nieuwe leerervaringen en andere denkwijzen dan alleen die van jezelf, durf je je kwetsbaar op te stellen en je ongelijk toe te geven, of de hand over je hart te strijken, dan zal je lichaam op dezelfde manier met je meebewegen.

Boosheid, starheid en inflexibel gedachtegoed doen het lichaam verstrakken. Teveel buigen en meebewegen met de ander, altijd maar toegeven, “ja” zeggen waar je eigenlijk “nee” wilt zeggen, je eigen grenzen voortdurend overtreden en jezelf dus niet respecteren is het andere uiterste.

De balans ligt ergens in het midden: tussen geven en nemen, tussen buigen en de “poot stijf houden” tussen alles of niets.

Na ieder conflict, iedere impact van welke aard dan ook, komt altijd weer een nieuwe Lente, een nieuwe kans, een nieuw begin.


Categories: