Het Hout Element: essentiële aspecten

 

“De bovennatuurlijke krachten van de lente creëren de wind in de Hemel en hout op Aarde. In het lichaam creëren ze de lever en de pezen; ze creëren de groene kleur… en stellen de stem in staat te schreeuwen… ze creëren de ogen, deze zure smaak en woede” Uit het standaard werk van de Gele Keizer

 

  • Sterke drijvende energetische kracht
  • Het maken van keuzes (besluitvaardigheid) en kiezen van richting in je leven
  • Samenwerking versus solitair zijn
  • Aanpassingsvermogen, flexibiliteit
  • Organisatie om iets concreet te manifesteren
  • Drive, ongeremdheid, grenzeloosheid
  • Zelfexpressie, autonomie, authenticiteit
  • Voortdurende groei en ontwikkeling
  • Opwaartse kracht en richting

 

Organen       : Lever en Galblaas

Invloed         : op Lever en Galblaas, de ogen, spieren en pezen

Seizoen         : lente

Kleur              : groen

Emotie          : boos

Geur              : ranzig

Zintuig           : ogen

Smaak           : zuur

 

Het Hout Element wordt gesymboliseerd door alles wat groeit en bloeit in de natuur: de bloemen, de planten, gewassen, bomen en struiken. Na een lange rustperiode van de winter waarin de energie is opgeladen, ontspringt nieuw leven in de lente. Alles wordt binnen een korte periode weer groen en kleurig.

Het zaadje dat diep in de grond zat is gaan ontkiemen, wortelen en gaan groeien. Dwars door het dak van de bodem heen boort het zich een weg naar boven naar het licht, naar de zon. Hout energie is de meest krachtige en explosieve vorm van energie die er is. Het is een transformerende vorm van energie: dat wat binnen in het zaadje is opgesloten wordt vrijgelaten en komt naar buiten. Het groeit en ontwikkelt van zaadje tot een prachtige bloeiende roos die helemaal open gaat. De energie van Hout kenmerkt zich als extreem krachtig: een grassprietje kan door het asfalt heen groeien en een boom op zoek naar water en houvast en gronding kan zijn wortels oneindig diep en wijd verspreiden. Zelfs op een rots zijn bomen en planten in staat om zich staande te houden.

Hout energie leeft door zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Het plantenrijk leeft in harmonie met elkaar en in concurrentie met elkaar. Soms kan een plant een andere plant overwoekeren, maar de kracht en het aanpassingsvermogen in de plant die overwoekerd wordt zorgt ervoor dat hij van habitat verandert. Hij zoekt een plaats waarin hij beter gedijt en tot zijn recht komt. De natuur evolueert voortdurend, steeds op zoek naar harmonie in vreedzame co-existentie.

De kracht van Hout energie is ongeremd en grenzeloos: wanneer een zaad eenmaal is ontkiemt stuurt de plant alle energie naar de juiste groeirichting: altijd op zoek naar licht, een bemeste voedingsbodem en water.

In de mens wordt de Hout energie tot uiting in de eigenheid, de authenticiteit. Dat wat uniek is in mensen wil altijd naar buiten komen, wil altijd het daglicht zien. Dus talenten, potentie, speciale eigenschappen, competenties in een mens zijn bedoeld om te mogen groeien en ontwikkelen. Aangezien wij als mens onderdeel zijn van de natuur en dus ook natuurlijke wezens zijn, is die kracht van grassprietje dat door het asfalt heen groeit, ook in ons aanwezig.

Eigenheid en authenticiteit naar buiten laten komen, laten groeien en ontwikkelen is de grootste opdracht in een mensenleven. Moeder Natuur heeft ons gezegend met gaven en talenten, groot en klein, en ieder van ons heeft als doel zijn eigen missie hier op aarde te volbrengen. We zijn niet allemaal Moeder Theresa’s of Ghandi’s, of Mandela’s, maar ieder op onze eigen unieke manier mogen (moeten) we onze talenten in de wereld zetten. Het is bedoeld om de wereld en de mensheid te dienen en tot volledige zelfexpressie te komen. Mensen die bijzondere dingen tot stand hebben gebracht in de wereld voor de mensheid werden allen gedreven door een gezamenlijke factor: ontevredenheid over de staat van zijn en daarin iets willen transformeren (verbeteren).

Zoals een zaadje dat in de grond zichzelf niet afremt om te groeien en te bloeien, zo mogen wij als mens ook dat unieke aspect van de Hout energie aanspreken om onszelf volledig te mogen uiten. Om 100% jezelf te mogen zijn in wie je bent, wat je gelooft, voelt en waar je voor staat. Je ware gezicht laten zien, je ware aard, je ware natuur.

Het vermogen om plannen te maken en beslissingen te  nemen ligt besloten in de Hout energie. Denk aan een boom die slim zijn energie inzet om de juiste groeirichting te vinden. Hij boort zijn wortels diep of verspreid in de aarde – afhankelijk van de bodem en de omstandigheden – en reikt met zijn takken wijd of hoog de lucht in op zoek naar licht. Een solitaire boom groeit wijd uit en een boom in het bos die dicht op elkaar staan zoekt de groei en het licht in de hoogte. Wijze inzet van energie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn de toverwoorden bij gezonde Hout energie. De natuur is in staat om zich steeds perfect aan te passen aan wisselende omstandigheden.

Ook wij mensen aarden het beste als we kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden. Een starre inflexibele houding kan ervoor zorgen dat je opdroogt en verzuurt, het maakt je breekbaar, zoals droog hout. Als je niet in staat bent het leven te nemen zoals het komt dan verlies je je overlevingsmechanisme. Als we niet flexibel zijn verliezen onze plannen hun doelmatigheid. Ons vermogen om onze inspanningen effectief te organiseren is de menselijke manier om onze creatieve energie te benutten.

Als we onze Hout energie goed benutten stelt ze ons in staat om tot volledige zelfexpressie te komen. En zelfexpressie heeft pas iets te betekenen als anderen in de groep (maatschappij) daar iets in herkennen en daar ook iets aan hebben. Je leeft niet voor jezelf, maar je leeft voor de mensheid en de aarde in een sociale structuur. Pas in de uitwisseling met anderen komt je talent tot volle ontplooiing.

Misschien weet je (nog) niet wat jouw unieke waarde, talent of missie is hier op Aarde, maar de gave van Hout energie spoort ons aan om ons in te zetten voor zowel ons eigen welzijn als het welzijn van anderen die deel uitmaken van ons leven.  Zoals het Hout element in de natuur in vreedzame co-existentie leeft in een perfecte organisatie met elkaar, zo mogen we als mensen in tot volledige expressie komen ten dienste van jezelf en de ander. Alleen wanneer deze twee belangen gediend  – dus van jezelf en van de ander – en met elkaar in harmonie zijn, is ons voortbestaan verzekerd.


Categories: