Het Hout Element: zintuig Ogen

Hout energie heeft alles te  maken met groei en ontwikkeling. Als een boer zijn gewas wil poten dan bepaalt hij eerst waar dit gewas het beste tot volle wasdom kan komen. Van de verschillende stukken grond die hij in zijn bezit heeft bepaalt hij welke het beste is voor het gewas dat hij wil planten. Wat heeft dit gewas nodig? Welke grondsoort, welke voeding, welke mest, veel of weinig zon, bescherming tegen wind en water etc.

Dan ploegt hij eerst de grond om, bemest hem, bereidt hem helemaal voor om de beste voorwaarden te scheppen voor de beste groei en oogst. Dan wacht hij op de beste weersomstandigheden om te poten. Hij geeft zijn ogen en intuïtie de kost en speurt de hemel af: wat brengt het weer?  Gedurende de groei houdt hij zijn gewas nauwlettend in het oog: daar waar het te droog dreigt te worden gaat hij sproeien, en hij zorgt ervoor dat onkruid tussen het gewas vernietigd wordt zodat het de voeding van het gewas niet gebruikt en niet gaat overschaduwen. Tot slot wacht hij op precies het juiste moment om te oogsten.

Als alle omstandigheden met elkaar in harmonie zijn kan de oogst na flinke inspanning binnengehaald worden.

Bij “menselijke groei” is dit proces niet anders. Je wordt geboren en gaat op weg op je levenspad. Onderweg leer je en ontwikkel je en doe je allerlei ervaringen op. Of jij als mens volop kan bloeien hangt van je eigen voedingsbodem af, welke keuzes je maakt en of je die keuzes “water geeft”, uit de wind houdt, op tijd snoeit etc.

Onze ogen zijn ons zintuigelijke gereedschap. De Lever energie heeft er een hele grote invloed op. Met onze ogen kunnen we onze omgeving verkennen en scannen en zien we wat voor ons, achter en naast ons ligt, letterlijk en figuurlijk. Met je ogen krijg je je visuele prikkels binnen en bepaal je vervolgens wat je moet doen: op grond van wat je ziet bepaal je je richting en keuzes.

Richting kiezen en besluiten nemen zijn dus aspecten die door de Lever en Galblaas energie worden ondersteund. Een helder zicht – je derde intuïtieve oog – geeft je een heldere visie in het leven in zijn algemeen en in je eigen leven specifiek. Als je keuzes “in lijn zijn” met wie jij ten diepste bent, met wat jij ten diepste voelt en wilt, dan zullen ze altijd goed voelen. Niet altijd makkelijk, maar wel 1000% kloppend.

Onze ogen worden gevoed met Lever energie. De Lever ontgift en zuivert het lichaam en houdt de lichaamssappen helder. Ook het oogwit blijft spierwit en zuiver en onze blik helder, zowel letterlijk, als figuurlijk. In contact zijn met de Lever energie geeft je “helderziendheid”.  Wanneer we in contact zijn met onze Hout energie en onze eigenheid/authenticiteit en de keuzes die daarbij horen durven te maken, dan blijven we in zuivere lijn met ons zelf, met onze ziel.

Een heldere blik leidt altijd naar de juiste keuzes: wij moeten erop leren vertrouwen en ze durven maken.

Wanneer we keuzes maken die niet bij ons horen en ons gaan aanpassen om aan verwachtingen te voldoen van anderen of omdat we bang zijn te veranderen, of omdat we bang zijn voor een onzekere toekomst, dan verstoort de Leverenergie.

Dit komt tot uiting in  roodheid van de ogen, gesprongen adertjes, oogwit dat troebel wordt, en in de ergste gevallen, wanneer de Lever echt ziek wordt en zijn ontgiftende functie niet (goed) uitvoert, dan wordt het oogwit geel (veel bilirubine in het bloed). Dit kan zeer ernstig zijn en een indicatie zijn van ernstige ziekten (lever ziekten of verstopping in de galwegen, alvleesklier).

Onschuldiger vormen van oogkwalen zijn bij-verziendheid waarbij vaak zwakte van de Lever energie aan de orde is. Dit kan van tijdelijke aard zijn. Wanneer de vermoeidheid is opgelost en mensen weer goed zijn opgeladen, kan het zo maar zijn dat ze hun bril niet meer of minder nodig hebben.

Alcohol is een stof die door de Lever moet worden afgebroken. Wanneer iemand veel heeft gedronken komt dat tot uiting in bloeddoorlopen ogen, gesprongen haarvaatjes etc. van een Lever die onder druk staat en overwerkt is.

Onderdrukking van de emotie Boosheid en Woede komt tot uitdrukking in de ogen: de ogen worden troebel en donkerder qua uitstraling, het worden boze ogen, het lichtje verdwijnt, de ogen krijgen een vernietigende kracht.

Mensen die in een innerlijke staat van boosheid verkeren hebben boze ogen (ogen als kooltjes)  en een permanente frons tussen de wenkbrauwen. Boosheid wordt dan een “staat van zijn”, de innerlijke staat wordt gespiegeld door de gelaatstrekken en gezichtsuitdrukking en blijft “op het gezicht staan”.

Let op: mensen die een permanente frons tussen de wenkbrauwen hebben zijn  niet altijd op dat specifieke moment boos. Het weerspiegelt een innerlijke – vaak onbewuste staat van frustratie en boosheid.

Mensen met een dergelijke blik worden wel vaak gevraagd of ze boos zijn. “nee” is dan vaak het antwoord, en dat zal zo zijn voor dat moment, maar er is vaak wel degelijk een ongenoegen over een bepaald thema in hun leven.

En dit thema kan ook in de hele vroege jeugd liggen, bijvoorbeeld door onderdrukking, of door tegenslag die ze hebben meegemaakt in het leven waardoor ze in een slachtofferrol zijn blijven hangen.

Wanneer mensen dit aspect van hun leven aangaan en zichzelf de vraag stellen: wat maakt dat ik zo’n bozige uitdrukking heb, welk aspect van mijn leven is onvervuld, maakt mij geïrriteerd en zichzelf kan helen op dat punt (zoals mijn moeder en ik dat hebben gedaan) dan kan de energie weer in beweging komen en kan de blik op het gelaat veranderen en weer zacht worden.

Herinner je wat ik schreef over de verstoorde relatie met mijn moeder? In die jaren keek ik permanent boos, ook als ik niet boos was. Maar mijn innerlijke staat verkeerde in boosheid over de relatie met mijn moeder. Mijn frustratie botvierde ik ook op anderen die er niets mee te maken hadden. Toen we het  hadden opgelost met zijn tweeën waren we allebei vrij van de boosheid, verzachtten onze blikken en ging onze energie op dat punt weer stromen.

Je gezicht is altijd eerlijk en je lichaam liegt nooit.

Kijk dus regelmatig in de spiegel want jouw gezicht spiegelt je innerlijke staat en luister altijd goed naar je lichaam. Het vertelt altijd de waarheid en die heeft soms een schel geluid.


Categories: