Sleutelfiguren, kantelmomenten en cruciale keuzes

Opdracht:

  • Lees onderstaande opdracht en maak deze in een Word document
  • load het bestand up met de knop onder aan de opdracht als het klaar is
  • de opdracht vormt de basis voor het eerste online Webinar over het Hout Element

 

Binnen het Hout Element geven we concreet vorm aan de talenten en mogelijkheden die we van moeder natuur  hebben gekregen. Het is de vorm van energie die ons in beweging zet. Het laat iets groeien en ontwikkelen tot iets prachtigs. Hout energie brengt de eigenheid/authenticiteit naar buiten, datgene wat erin zit en uniek is.

Weet jij eigenlijk waar je uniek in bent? En weet je ook waar je goed in bent?

Vreemd genoeg herkennen we onze “zwakheden” maar al te snel: we weten altijd wel iets te vinden waaraan we willen werken om het te versterken of te verbeteren. Maar staar je niet blind op je zwaktes maar ontdek waar jouw kracht ligt en zet die in.

Werken aan je zwakheden is afzien terwijl werken aan je sterken kanten juist leuk is.

Een mens komt pas echt tot zijn recht als hij doet waar hij goed in is want dit verrijkt je leven.

Vaak zien we onze eigen talenten over het hoofd. We vinden het vaak  maar heel “gewoon”.

In deze Jaartraining zullen we nog volop werken aan het ontdekken van onze talenten en mogelijkheden. Dit is heel belangrijk omdat het inzetten van talenten en de sterke kanten van jezelf voldoening geeft en een geluksgevoel dat duurzaam en diepgaand is. Je kunt er niet zonder.

Met onderstaande oefening brengen we een stukje van je oorsprong in kaart.

Mensen, momenten en keuzes die bepaald hebben hoe je je hebt ontwikkeld en of je eigenheid tot uiting komt of (nog) niet (helemaal). Mensen, momenten en keuzes die jou hebben gestimuleerd of juist hebben afgeremd in je groei en vorming.

 

Oefening: Welke mensen, welke momenten en welke keuzes zijn van grote invloed op je leven geweest? 

Iedereen maakt van alles mee in zijn of haar leven. Onderweg in je leven gebeurt er van alles dat indruk op je maakt. Dit kunnen goede, fijne maar ook minder goede, kwetsende, verdrietige of zelfs levensbedreigende gebeurtenissen zijn. Momenten die grote indruk hebben gehad staan vaak op je netvlies, ze zijn ingeprent.

Je weet nog precies waar je was, met wie, welke kleren je aanhad, hoe het rook, welk weer het was en wat er gebeurde.

Deze gebeurtenissen doen iets met je: iemand zei ooit iets tegen je dat je nooit meer vergeten bent of er gebeurde iets waardoor je een inzicht kreeg dat voor altijd jouw beeld van de ander, jezelf of de wereld veranderde.

Deze gebeurtenissen leiden tot een besef, nieuwsgierigheid of motivatie.

Ook  jouw eigen persoonlijke keuzes hebben geleid tot wie en waar je nu bent. Ze hebben je ontwikkeld en zijn vaak bepalend geweest voor je leven. De keuzes voor studie en werk, partner, single bestaan, kinderen of geen kinderen, huur of koop, reizen etc kleuren jouw leven in en hebben jouw richting bepaald. Jouw leven, hoe het er nu uitziet heb je zelf gecreëerd door je eigen keuzes.

Als derde zijn er belangrijke sleutelfiguren in je leven (geweest) : mensen die een grote rol hebben gespeeld in je ontwikkeling, mensen die jou hebben gevormd, hebben gestimuleerd of hebben afgeremd en die grote invloed hebben gehad op je zelfbeeld, je eigen ideeën en het wereld- en mensbeeld dat je hebt ontwikkeld.

Volgens de positieve ontwikkelingspsychologie kan de basis van ieders leven worden teruggebracht naar

  • 10 doorslaggevende momenten
  • 7 cruciale keuzes
  • 5 sleutelfiguren.

Niet iedereen zal tot exact die aantallen komen, maar bekijk je leven eens op deze manier.

 

Wat zijn de belangrijkste doorslaggevende momenten geweest, welke cruciale keuzes en welke centrale personen in jouw leven? 

 

Opdracht : maak een Word document aan waarin je de volgende zaken op een rijtje zet:

Mijn 10 doorslaggevende momenten in mijn leven:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Mijn 7 cruciale keuzes die mijn leven sterk hebben beïnvloed

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

De 5 sleutelfiguren in mijn leven van wie ik veel heb geleerd (positief of negatief).

1.

2.

3.

4.

5.

 

Zet ze op een rijtje en bepaal op welke manier ze van invloed zijn geweest op je zelfbeeld, je ontwikkeling en groei, zowel positief als negatief.

Welke gebeurtenis, welke keuze en welk sleutelfiguur zijn het belangrijkste geweest in je leven? 

 

Als je klaar bent met je opdracht sla je hem op in Word en kun je hem hieronder uploaden.

Klik op “bestand kiezen”

Je komt automatisch in je eigen computer; zoek het betreffende bestand, klik aan en klik op “uploaden”.

Zo heb je je “huiswerk” bij de hand in je eigen leeromgeving.

Veel plezier en inzicht gewenst!

 

Groeten Jitske

 

 


Categories: