Onderwerp voortgang:

5 Elementenleer

Do-in oefeningen hebben hun wortels in de 5 Elementenleer, ook wel de 5 Veranderingsfases genoemd.

De 5 Elementenleer is de grondslag van de Traditionele Chinese Geneeskunde waarop de meridiaan therapie, Do-in en Acupunctuur zijn gestoeld.

De Chinese filosofie gaat ervan uit dat alles in het Universum volgens vastgestelde fenomenen en volgordes gebeurt. Zo volgt na de winter altijd de lente en wordt de hitte van een zinderende  hete zomerdag geblust met een fikse onweersbui om de lucht weer te klaren.

De 5 Elementen bestaat uit: 

  • Water (Blaas & Nieren)
  • Hout (Lever & Galblaas)
  • Vuur (Hart & Dunne darm, Drievoudige Verwarmer & Hartbeschermer)
  • Aarde (Maag & Milt)
  • Metaal (Longen & Dikke darm)

 

 

Water element 

Water is de bron van al het leven en hoort bij de Winter. Het is het begin en einde. Water voedt alles wat leeft op aarde en schept/creëert daarmee leven. Water symboliseert de stroom van het leven. Diep van binnen zijn we allen verbonden met de Stroom van het Leven. Met onze oerbron. Noem het je innerlijke kracht, je innerlijk weten, de onuitputtelijke bron van bestaan van waaruit alles ontstaat, groeit, ontwikkelt en bloeit.

Ieder mens is ten diepste op zoek naar die verbinding. Verbinding met de eigen bron, de eigenheid, de uniciteit en de bron van het leven zelf. We worden allen geboren met een taak, een opdracht, een missie. En we worden ook allen geboren met unieke gaven, talenten en mogelijkheden. We mogen onze potentie die binnen ons ligt opgeslagen ten volle benutten, laten groeien en ontwikkelen. Zodat zoveel mogelijk mensen daar wel bij varen, gelukkiger van worden, of mee geholpen zijn. Niet om je ego te strelen, maar om goed te doen voor anderen, de mensheid, de wereld en het grote geheel.

Al het menselijk leed, pijn, verdriet en onmacht komt voort uit afgesneden zijn. Uit niet verbonden zijn met jezelf, met je innerlijke kracht, de Ki-kracht zoals we de levensenergie in de Do-in noemen. Wanneer we niet in verbinding zijn met onszelf dan leven we in Angst, de emotie van het Water element. En Angst heeft als doel om ons alert te maken voor gevaar, zodat we kunnen vechten of vluchten. Wanneer je verstijft van Angst dan bevries je en kun je niet meer handelen. Het hele lichaam blokkeert.

Veel mensen leven in Angst, bewust of onbewust. Ervaringen uit het verleden hebben ervoor gezorgd dat ze bang zijn geworden om zich over te geven aan de stroom van het leven. Angst is de grootste blokkade in ons leven en werkt als een dam in de rivier. Het zorgt ervoor dat we niet doen wat we ten diepste willen, verlangen of nodig hebben. En dat gegeven levert onherroepelijke frustratie op. Op korte of lange termijn raak je uiteindelijk verbitterd door een ziel die “ondervoed” is.

Om je energie weer volledig te laten stromen dien je je over te geven in vertrouwen aan het leven. Vind de moed en de kracht in jezelf om je angsten aan te gaan en te overwinnen. De Ki-kracht – de levensenergie – is altijd aanwezig. Je hoeft er alleen maar verbinding mee te maken.

Wanneer Angst overmatig aanwezig is in je leven dan raakt de levensstroom verstoord en ontstaan er klachten in je fysieke lichaam en raakt de geest overspannen en verbitterd. De symptomen van het Water element vind je bij het overzicht van de meridianen.

Liefde is de tegenhanger van Angst. Daar waar Liefde regeert kan geen Angst bestaan. Water is de Moeder van het Hout Element.

 

Het Hout Element

Het hout element symboliseert alles wat groeit en bloeit in de natuur hoort bij de lente. Het symboliseert de groei, ontwikkeling en bloei (manifestatie) van de Natuur, maar ook van de Mens. Zoals ieder zaadje de volledige potentie heeft om te bloeien en de bloem dus al IN zich heeft, zo hebben wij mensen diezelfde potentie al IN ons. Alles wat we willen manifesteren in ons leven is al in ons. We moeten het – net als een zaadje – in vruchtbare bodem stoppen, water geven, ondersteunen waar nodig, in de zon zetten, beschermen tegen te harde wind en veel aandacht geven.

Het is een natuurwet dat ALLES wat je aandacht geeft GROEIT. Zo werkt het in de natuur, zo werkt het in een mensen leven. Het Hout element symboliseert onze eigenheid, onze uniciteit, onze authenticiteit, onze WARE NATUUR. En die ware natuur wil zich altijd laten zien. We kunnen ons heel lang aanpassen aan onze omgeving en er als het ware in opgaan zonder op te vallen, maar dat is niet de bedoeling. Het leven is bedoeld om te groeien, om te ontwikkelen en om je mooiste bloemen aan de wereld te laten zien. Zodat de hele wereld van die pracht kan genieten. Zoals we kunnen genieten van een prachtige bloementuin, zo kunnen anderen genieten van onze gaven en talenten. En dat genieten van die ander is als nectar voor jouw ziel.

Zo mag ieder mens zijn ware natuur laten zien. Als we dat doen en de ware natuur niet onderdrukken dan voelen we een hele sterke innerlijke drive en kracht om te doen in het leven waarvoor we in de wieg gelegd zijn. We zijn dan werkelijk verbonden met de stroom van het leven en zijn niet te stoppen. Zoals een prachtige roos zich niet laat remmen in zijn groei en bloei, zo laten we ons als mens dan ook niet meer afremmen. We voelen passie, krijgen veel gedaan en zijn authentiek.

Wanneer we onze ware natuur onderdrukken krijgen we problemen met de lever en galblaas. De emotie Boosheid krijgt de overhand. Je “hebt iets op je lever”. De lever reinigt lichaam en geest, maar als we onze eigenheid niet laten zien en onderdrukken, dan vergiftigt de geest, we krijgen een bozige en gefrustreerde uitstraling en de energie stagneert. De Hout energie kan niet doorstromen naar het Vuur Element.  De symptomen van het Hout element vind je bij het overzicht van de meridianen.

 

Het Vuur Element

Het Vuur element is verbonden met ons Hart,  hoort bij de Zomer en geeft ons Blijdschap/levensvreugde. Wanneer we in vertrouwen ons overgeven aan de stroom van  het leven (Water), onze talenten en mogelijkheden ontwikkelen en groeien (Hout), dan komen we uiteindelijk tot volle bloei in ons leven (Vuur). Het Vuur element voedt ons hart, is verbonden met passie en liefde en manifesteert de potentie. Wanneer we in verbinding zijn met het Vuur element, dan zijn we spontaan en impulsief (we handelen naar de spontane opwellingen in ons hart) we zijn openhartig, genereus, liefdevol, hart-elijk, we hebben het hart op de tong, en we kunnen onze liefde laten stromen en uiten. Naar onszelf en naar de mensen om ons heen. We zijn in verbinding met wat we voelen en hebben daar aandacht voor.

Wanneer we uit verbinding zijn met het Vuur element – afgesneden van de grootste bron van energie – dan ontstaat “Emptyness of heart” ofwel “leegte in het hart”. De mens leeft ten diepste van een gevoed hart. We hebben behoefte aan liefde, bescherming, waardering en aan het laten zien aan de wereld wie we ten diepste zijn. Zonder masker. Leegte in het hart doet de geest dwalen en maakt ons rusteloos. We zoeken “het” overal maar vinden het nergens. We gaan hard werken, veel geld verdienen, veel roken, drinken, spullen kopen, veel eten, of wat dan ook om de leegte te vullen. Maar niets vervult de leegte behalve de acceptatie van jezelf en de liefde van jezelf voor jezelf. De symptomen van het Vuur element vind je bij de beschrijving van de meridianen. Wanneer het Vuur getemperd wordt en dooft vormt de as de voedingsbron voor het Aarde element.

Het Aarde Element 

Moeder Aarde is het centrale middelpunt van alle elementen. Zonder Aarde is er geen Hout, geen Vuur, geen Water, geen Metaal. De Aarde is de alles verbindende factor en het altijd aanwezige, voedende en verzorgende Element. Het Aarde element symboliseert de stabiele, verkoelende en verwarmende energie van de aarde en heeft grote invloed op de werking van Maag, de Milt en de Alvleesklier. De Aarde ondersteunt ons, voedt ons in alle opzichten met water, voedsel, zuurstof en mineralen. Het Aarde element zorgt ervoor dat de “essentie” uit de voeding wordt gehaald waarmee wij ons voeden. Wanneer we “ge-aard” zijn, dan voelen we ons stabiel in onszelf, we zijn in verbinding met onszelf, we vertrouwen op onszelf, we weten wie we zijn en raken niet (meer) zo snel uit balans of uit het veld geslagen wanneer er iets gebeurt in ons leven. We “voeden” onze geest met datgene wat we echt nodig hebben. We zijn geworteld, als een grote dikke eik, die wortels tot diep in de aarde heeft en overeind blijft in het leven. Hij verliest wel eens een tak, maar daar komen weer jonge, nieuwe scheuten voor in de plaats. Zo ook in een mensenleven. Wanneer we vooral geven en niet kunnen ontvangen (en ontvangen is synoniem met jezelf voeden) dan raakt het Aarde element uit balans. We geven onze essentie te veel weg, raken verwijderd van onszelf en “lopen leeg”. Uiteindelijk verliezen we onszelf.

Wanneer we verbonden zijn met Water en Vuur: met creatie en inspiratie – dan zijn we tot alles in staat. We zijn stabiel in ons eigen “midden”. Wie we ten diepste zijn wordt gevoed met het Vuur van ons eigen hart. Dat maakt ons sterk, stevig en met beide benen op de grond. We zijn verbonden met onze intuïtie en met ons verstand, want we hebben beiden gekregen van het Leven om ervan te leren. Wanneer we alleen verbonden zijn met onze gevoelens, emoties en intuïtie dan krijgen we de neiging om te gaan “zweven”. We zijn niet ge-aard en niet verbonden met het hier en nu. Omgekeerd, wanneer je alles beredeneert en analyseert vanuit de ratio, dan sta je als een blok beton en kun je niet mee bewegen met het leven. Je mist dan de verbinding met het hogere, het spirituele, het intuïtieve.

Het geheim zit in het stabiele midden – de HARA – het krachtcentrum, net onder je navel.

Wanneer we werkelijk “in ons midden zijn” dan kunnen we geïnspireerd (VUUR) raken door de geest, door het Vuur in ons Hart en blijven we stevig staan om te Creëren (WATER) wat we verlangen en zoals het Leven het voor ons bedoeld heeft. Het Yin van Moeder Aarde stroomt omhoog en ontmoet het Yang van de Zon dat naar beneden stroomt,  in het midden – de HARA – het gebied onder de navel. De HARA is het krachtcentrum van ieder mens. Hier is de bron van alle levensenergie toegankelijk. Wij mogen er overvloedig uit putten want deze bron droogt nooit op. In de HARA maken we verbinding met de KI-kracht, de levensenergie. 

Wanneer jij ècht in je midden bent en leeft dan voel je die onuitputtelijke bron van energie. Je bent zelden of nooit moe, je bent vitaal, fit en helder van geest. De symptomen van disbalans in het Aarde element vind je bij het overzicht van de meridianen. Het Aarde element is de bron van alle metalen in de grond. Deze mineralen/metalen worden meegegeven aan ons voedsel en water en vormen daarmee het Metaal Element.

Het Metaal Element

Het Metaal element hoort bij de Herfst en heeft grote invloed op de Longen en de Dikke Darm. Het Metaal element geleidt de Ki (levensenergie) door ons hele lichaam via de zuurstof in ons bloed. Zoals de longen de Essentie laten circuleren en de afvalstoffen scheiden van het lichaam in de uitademing, zo doet de dikke darm hetzelfde met voedsel. De essentie wordt eruit gehaald dat dient tot voeding voor ons lichaam en het afval wordt door de dikke darm afgescheiden van het lichaam. Zo blijft het lichaam gevoed met zuivere essentie en blijft het schoon van afvalstoffen. Het element heeft daarmee een begrenzende functie. Het scheidt het zuivere van het onzuivere.

Ook in een mensen leven passen we dit mechanisme toe. We moeten leren ons te “voeden” met zuivere essentie: wat doe ik wel en wat doe ik niet? Wat is goed voor mij en wat is niet goed voor mij? Welke keuzes maak ik en hoe begrens ik mezelf? Welke mensen laat ik wel of niet toe? Welke bewuste of onbewuste gedragspatronen zijn helpend of juist belemmerend?

Dat zijn de essentiële factoren van het Metaal element. Wanneer je durft te kiezen voor zuiverheid, wanneer je durft te kiezen voor begrenzing, wanneer je durft te communiceren wat je voelt in je hart dan kun je innemen en loslaten. Zoals een snoeischaar de oude takken van een gewas afsnoeit/scheidt om de zuiverheid en groeit te stimuleren, zo mogen we als mens in ons leven ook “snoeien”. Hoe scherper en rigoureuzer, des te beter. Een bijl moet vlijmscherp zijn om het oude van het nieuwe te scheiden. Zo zul je in je communicatie soms ook “scherp” moeten durven stellen wat jouw waarheid is. Veel  mensen zijn bang voor dit volstrekt natuurlijke mechanisme en draaien eindeloos om de hete brij heen, durven niet hun waarheid te spreken uit angst voor afwijzing, wat de ander daarvan vindt, of uit angst de ander te kwetsen. De paradox is hier dat juist door het niet uitspreken van gevoelens en je eigen waarheid, de relatie verziekt wordt. We voelen de onderlinge spanning in de communicatie en dat “beneemt ons de adem”. We krijgen geen lucht meer. Stemklachten, longklachten, problemen met de ontlasting kunnen het gevolg zijn.

Wanneer we moeite hebben met onze grenzen en we leven vooral om de buitenwereld te pleasen, dan worden we kortademig, hijgerig. We ontwikkelen longklachten/ziekten, exceem, huidklachten, astma en nog veel meer. Moeite met het zoeken naar, het vinden en voeden van je eigen identiteit/essentie maakt dat we vaak ook moeite ervaren met loslaten. Je hebt nog te veel “jassen” aan die niet van jouw zijn, maar die je door de jaren heen bent gaan dragen om jezelf te beschermen.

Loslaten en uitademen zijn de sleutelwoorden voor het Metaal element, zodat de gezuiverde Ki/Essentie weer kan doorstromen naar het Water element. De symptomen van het Metaal element vind je bij het overzicht van de meridianen. Met het Metaal element is 5-elementen cirkel rond.

Er is nog ontzettend veel meer te vertellen over de 5- Elementen, de onderlinge natuurlijke verbanden en hoe deze direct van invloed zijn op ons leven. In deze training bied ik je een eerste kennismaking met de Elementen.

Categories: