Onderwerp voortgang:

Ademhalen bij Do-in

De ademhaling is bij Do-in cruciaal en DE bepalende factor die beweging brengt in stagnatie en spanning.

We bouwen in ons dagelijks leven veel spanning op bij de dingen die we doen: werken, persoonlijke en zakelijke doelen ontwikkelen en bereiken, contacten onderhouden, zorgtaken voor kinderen en ouders en nog veel meer. Vaak worden we zo in beslag genomen door wat we allemaal doen en denken dat we niet in staat zijn deze zaken ook weer naar ons neer te leggen en te ontspannen.

In de meest ideale zin wordt het “doen” van werken gevolgd door het “ont-doen” van de ontspanning. Met Do-is het niet nodig om je bovenmatig in te spannen om spanning los te laten. Sta jezelf toe te ontspannen op een natuurlijke manier. Dit lukt vaak het beste als je je geest leeg kunt maken en nergens door in beslag wordt genomen.

Accepteer de spanning in je lijf en laat het ontspannen zelf over aan je lichaam. Om balans te kunnen brengen in je lichaam en geest is het belangrijk om de blokkades op te sporen. Focus je hierbij niet op delen van je lichaam maar op het geheel. Laat al je vooringenomenheid los, al je gefixeerde ideeën, al je vastgeroeste patronen en denkwijzen.

Kortom, laat je ego en eigenbelang los en stel je open voor herstel en de wijsheid van je lichaam.

Ademhalen

Bij Do-in richten we onze aandacht op het geheel: wie we zijn, hoe we ons voelen in ons lichaam en hoe we ademen.

De ademhaling verraadt altijd de spanning in het lichaam en in de geest. Wanneer we veel spanning hebben zal er veel spanning in de ademhaling zitten: je voelt dat als trilling, hapering, hortend en stotend ademen en er zal weinig ademruimte zijn. Dus als je inademt zit je heel snel “vol” omdat je al vol zit met spanning.

Tijdens het oefenen met Do-in geeft de ademhaling ook precies aan in welke meridiaan spanning zit. Wanneer je “vrij” kunt ademen is er ook vrij weinig spanning of blokkade in de energiebaan. De oefening zal makkelijk, onbelemmerd en vloeiend gaan.

Wanneer er veel spanning in een specifieke meridiaan zit zal zich dat direct uiten via de ademhaling. Je kunt moeilijk of niet ademhalen in de strekking, want de spanning neemt alle ruimte in. Het lichaam(sdeel) voelt onbeweeglijk, stijf, gespannen en misschien zelfs pijnlijk.

Bij Do-in gebruiken we de beeldende ademhaling

Stel je je eigen lichaam voor als een ballon. We ademen in door de neus, rustig, langzaam en volledig tot de hele “ballon” helemaal gevuld, rond en op spanning is gekomen.

Dan pauzeer je deze adembeweging een aantal seconden – de volte pauze –  zodat je de volte volledig voelt en de energie/spanning kan gaan bewegen. Je stopt de beweging niet – zoals je doet met de adem inhouden. Pauzeren – in stilte even wachten – en dan volledig – langer dan dat je hebt ingeademd – adem je uit: je laat de “ballon” weer helemaal leeglopen, rustig door je mond. Zo kan de spanning wegvloeien en maak je nieuwe ruimte om te ademen. Dan volgt er opnieuw een leegte pauze in de ademhaling. Je  wacht tot vanzelf weer de nieuwe impuls om in te ademen komt.

De ademhaling is veel meer dan alleen het innemen van zuurstof en het uitademen van koolstofdioxide. De ademhaling syboliseert de beweging van het leven zelf. Als je geboren wordt is het eerste wat je doet inademen – het leven innemen’- en het laatste wat je doet als je het aardse voor het eeuwige verwisselt is de laatste adem uitblazen. Tussen die eerste en laatste adembeweging draait de film van het leven zich af. Steeds komt er iets in: ervaringen, belevingen, gebeurtenissen. Je neemt het zuivere ervan in om jouw hele wezen te voeden, laten groeien en ontwikkelen om uiteindelijk tot wijsheid te verworden en je ademt het onzuivere uit: dat wat niet meer dient maar jou wel mede gevormd heeft, adem je weer uit. Je laat het los.

De ademhaling verbeeldt dus het vermogen om het leven in zijn volheid tot je te nemen maar het ook weer los te kunnen laten.

In ons dagelijks leven hebben ingrijpende gebeurtenissen en spanningen direct impact op onze ademhaling. Zodra iets spannend wordt gaan we hoger ademhalen of we ademen niet of nauwelijks (in figuurlijke zin). We zetten de boel vast: je armen, schouders en nek gaan vastzitten je darmen krijgen moeite met ontlasten.

Het vergt veel aandacht en bewustwording om op deze manier te ademen. Verbeeldend ademen is de ultieme brug tussen lichaam & geest en spanning & ontspanning.

Volg deze aanwijzingen steeds op, want deze manier van ademhalen is een geweldige manier om de balans terug te brengen. Je mag natuurlijk ook je eigen verbeelding laten werken. Als een “ballon” voor jou niet werkt, roep dan een ander beeld op dat jou lichaam en wezen verbeeldt.

Verbeeldend ademen maakt je lichaam en geest snel soepel, sterk en gezond.

Je gaat vanzelf merken tijdens het oefenen dat je ademhaling al heel snel weer onbewust is. Zoals je gedrag ook vaak onbewust is. Breng steeds op een vriendelijke manier jezelf weer terug bij de bewuste ademhaling tijdens een strekking en oefening.

Tussen twee strekkingen in pauzeer je even, rust je even een paar tellen uit om volledig te voelen en waar te nemen wat er gebeurt en verandert in je lichaam, je geest en je ademhaling. Houd je ogen gesloten tijdens een strekking en tijdens de rustfase.  Je wordt dan niet afgeleid door visuele prikkels en kunt volledig “binnen” blijven. Tijdens deze rust tussen twee strekkingen in laat je je ademhaling zijn onbewuste natuurlijke gang gaan.

Zo wisselt de bewuste ademhaling steeds met de onbewuste natuurlijke ademhaling.

Geef toe aan een geeuw of een diepe zucht. Het zijn allemaal  manieren van het lichaam om achterstallige, gehaaste en gespannen ademteugen te ontspannen en “in te halen”.

Mensen die veel zuchten dragen onbewust heel veel spanning bij zich. Het lichaam doet voortdurend pogingen – door veel te zuchten – om de geest en het lichaam te ontspannen.

Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart. 

 

 

Categories: