Onderwerp voortgang:

Ki

Met het Japanse woord “Ki” wordt “levensenergie” bedoeld. De Chinezen noemen het “Chi” en in het Hindoeïsme wordt het “Prana” genoemd.

Het is de vitale levenskracht die door ons lichaam stroomt. Deze levensenergie wordt geboren uit de wisselwerking van Yin & Yang. Op het toppunt van het ene wordt altijd het andere geboren. Dit gegeven wordt gesymboliseerd in het Yin & Yang teken, waarin een stip van het ene zich bevindt in het tegenovergestelde.

Er bestaan 3 vormen van Ki:

  • Erfelijk Ki, of prenataal Ki
  • VoedingsKi
  • LongKi

 

Erfelijk Ki of Prenataal Ki

Dit is de vorm van energie die je erft van je ouders en voorouders. We noemen dit “essentie” of “BronKi”. Wanneer je ouders sterk en gezond waren dan geven ze dat door met hun Bronki. De kinderen zullen dan ook sterk en gezond zijn. Zijn de ouders (of 1 van beiden) ziekelijk en energetisch zwak dan wordt ook deze energie aan de kinderen doorgegeven.  In Westerse termen noemen we Erfelijke Ki of Prenataal Ki “Constitutie”.  Niet te verwarren met conditie, want dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt met een sterke constitutie geboren worden, maar als je jezelf verwaarloost kun je een slechte conditie krijgen. De conditie is de optelsom van je leefstijl, VoedingsKi en Longki (zie hieronder).

VoedingsKi

Dit tweede vorm van Ki is de energie die ons lichaam binnenkrijgt via essentiële voedingsmiddelen: VoedingsKi. Voeding is als benzine voor een motor. Hoe voedzamer en hoogwaardiger de voeding des te beter ons lichaam gevoed wordt. Je kunt je voorstellen dat je lichaam anders functioneert op frikadellen en patat dan op groente, fruit en vezelrijk voedsel.

LongKi

De derde bron van Ki is LongKi. Dit is de zuurstof die je inademt met je longen. Maar het is veel meer dan enkel zuurstof. Met je longen adem je “het leven” in. Letterlijk en figuurlijk. Wanneer er moeilijke zaken in je leven gebeuren merk je dat onmiddellijk aan je ademhaling. Deze gaat omhoog en blokkeert de armen, nek en schouders en geeft een beklemd gevoel in de borst.

De 3 vormen van Ki samen bepalen onze conditie, onze energetische en lichamelijke balans. 

Categories: