Onderwerp voortgang:

Meridianen

Je kunt een meridiaan het beste vergelijken met een rivier. Water stroomt vanaf de bergtoppen naar beneden door de rivieren en mondt uit in zee. Wanneer water onbelemmerd kan stromen wordt onderweg alles langs de waterweg gevoed met water, voedingstoffen en mineralen.

Wanneer we een blokkade opwerpen in de vorm van een steen, dan verandert de stroom van de rivier. Het water kan er nog wel een weg omheen vinden, maar op het punt van de blokkade is de stroom verstoord.

Bouwen we een dam in de rivier dan hoopt het water op vóór de dam en achter de dam valt het droog.

Dit is een heel belangrijk principe van Do-in en energie herstel. Ik kom hier later in de training bij “volte” en “leegte” nog op terug. 

In ons lichaam werkt het precies zo. We hebben 12 meridianen in ons lichaam, dus 12 “rivieren” en die rivieren verbinden en voeden alle organen, zintuigen en emoties. Je kunt deze meridianen leren voelen en de energie in de meridianen. Wanneer geblokkeerde energie weer gaat stromen voelt dat aan als ontspanning, opluchting, warmte en herstel.

Categories: